Közös művészet

közös művészet

Hirdetés Művészet és erény — Horvátország és Magyarország közös emlékei Zágrábban már nagy sikerrel bemutatták, itthon a járvány miatt a közös művészet halasztani kellett.

közös művészet

Virtuálisan azonban már most megnézhetjük, a Magyar Nemzeti Múzeumban pedig a tervek szerint decemberétől látogatható is lesz az Ars et Közös művészet Horvátország—Magyarország: év közös kulturális öröksége című kiállítás, mely a két nemzet közös értékeinek bemutatásával teremti meg közös művészet politikai mellett a lelki megbékélés alapjait.

Ettől kezdve egészen ig, az I. Mindez a gyakorlatban azt jelentette, hogy bár a magyar korona viselői egyben horvát királyok is voltak, a horvátok a saját törvényeik szerint élhettek, vallásukat szabadon gyakorolhatták, az ország közvetlen kormányzását pedig a magyar király által kinevezett horvát bán gyakorolta. Ezt, a két nemzet között hosszú évszázadokig fennálló sorsközösséget különös módon éppen a Közös művészet.

Kapcsolatuk évszázadokon át jó és rossz időket is magáénak tudhatott, de közös értékeket, mélyen összefonódott kulturális örökséget teremtett.

közös művészet

Kiállításunk újfajta nézőpontból szemléli és értékeli a horvát és a magyar történelem alakulását, a két nép történelmi gondolkodásának eltérő, vagy éppen hasonló megnyilvánulásait a műalkotásokban. E megnyilvánulások tartalmát, stílusjegyeit és megközelítésmódjait mutatjuk be, melyek együttesen alkotják közös kulturális örökségünket és erősebben határozzák meg identitásunkat, mint hinnénk — foglalja össze a Magyar Nemzeti Múzeum és a zágrábi Galerija Klovićevi dvori közös tárlatának legfontosabb mondanivalóját Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

Nem pusztán mecénásként, megrendelőként járultak hozzá az egyes művészeti ágak virágzásához, de saját írói, költői, filozófiai, történészi, közös művészet vagy képzőművészeti tevékenységük jelentősen alakította koruk művészetét.

közös művészet

A kiállításban markánsan jelenik meg a történeti háttér, az egyes korok reprezentációjának eszköztára és a két nép kapcsolatának számos építészeti és képzőművészeti lenyomata. Az Ars et Virtus.

közös művészet

Horvátország — Magyarország: év közös kulturális öröksége című tárlaton több mint háromszáz, ebből magyar gyűjteményekből származó műtárgyat láthatott tavaly ősszel a zágrábi közönség. A Magyar Nemzeti Múzeum honlapján látogatható háromnyelvű magyar, horvát és angol virtuális tárlat a decemberi offline megnyitóig egyelőre csupán ízelítőül szolgál: a nyolc témakör köré csoportosított hatvan tárgyi emléket részben kronologikusan, carpalis alagút szindróma közös művészet pedig tematikusan nézheti végig a látogató a Magyar Nemzeti Múzeum reprezentatív tereiben.

Fotó a zágrábi kiállításról A tárgyak közül kiemelkedik Kálmán király aranygyűrűje, amely egyike a középkori Magyarország legrejtélyesebb emlékeinek.

közös művészet

Részben lekopott, de a XX. A kiállításon közös művészet gyűrűt közös művészet as évek végén találták meg az Esterházy-család szarvkői uradalmában, mely aztán annak intézőjéhez, Ernst Sedlmayrhez került, és a család tulajdonában maradt közös művészet ig. Korábban írtuk Rengeteg a fertőzött egy horvátországi fesztivállal összefüggésben Érdemes még megemlíteni a virtuálisan is látható tárgyak közül mások mellett a zágrábi székesegyház egykori főoltárának Szent István és Szent László királyt ábrázoló márványszobrát; a szigetvári hős, Zrínyi Miklós sisakját és szablyáját, valamint végrendeletét; Majláth Györgyné Ferenc József és Erzsébet koronázásán viselt díszruháját, vagy a híres horvát festő, Vlaho Bukovac Munkácsy Krisztus-trilógiájának hatására festett monumentális, Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket című festményét.

közös művészet

Szépségük és pompájuk elhomályosítja a két ország történelmi nézeteltéréseit, erősíti barátságunkat és fényes jövőt jósol e két nemzet számára, amelyeket az évszázadok során a politikai köteléknél sokkal mélyebb kapcsolat fűzött egymáshoz — olvashatjuk Antonio Picukarić, a Galerija Klovićevi dvori igazgatójának szavait a kiállításhoz már elkészült négyszáz oldalas, 21 tanulmányt magába foglaló katalógus bevezetőjében.

Ezeket a politikai köteleknél jóval mélyebb közös értékeket, az évszázadok alatt összefonódott kulturális örökséget teszi most a nagyközönség számára is láthatóvá a horvát és magyar történészek, közös művészet, restaurátorok, levéltárosok, fotográfusok és rajtuk kívül számos szakember együttműködésével, közös munkájával megvalósult kiállítás.

Olvassa el is